Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Other Manufacture and sales of solar photovoltaic power generation equipment and accessories 2019-12-25 ~ 2022-12-26 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Other Other Other 2019-02-08 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE Shenzhen LCS Complianice Testing Laboratory Ltd. This certificate is for power inverter 2019-05-29 ~ Đã xác minh
E/e-mark E/e-mark BV POWER INVERTER 2018-11-27 ~ Đã xác minh
ETL ETL Intertek p1000 2020-11-06 ~ Đã xác minh
SONCAP SONCAP Intertek STANDARDS ORIGANISATION OF NIGERIA 2008-08-10 ~ 0200-10-28
CE CE Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd Power inverter(solar hybrid power inverter): KS1K,KS2K,KS3K,KS4K,KS5K,MKS1K,MKS2K,MKS3K,MKS4K,MKS5K 2016-06-27 ~
CE CE Shenzhen Alpha Product Testing Co.,Ltd PWM solar charge controller: ENS12/24-20D,ENS12/24-30D,ENS12/24-40D,ENS12/24-50D,ENS12/24-60D,ENS4820D,ENS4830D,ENS4840D,ENS4850D,ENS4860D,ENS12/24-20,,ENS12/24-30,,ENS12/24-40,ENS12/24-50,ENS12/24-60,ENS4820,ENS4830,ENS4840,ENS4850,ENS4860. 2015-09-12 ~
RoHS RoHS Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd Battery charger(ENC,EBC series): EBC2405,EBC2410,EBC2415,EBC2420,EBC2425,EBC2430,EBC1210,EBC1220,EBC1230,EBC1240,EBC1250,EBC1260,ENC1209,ENC1210,ENC1212,ENC1220,ENC2406,ENC2410,ENC12/24-30D,ENC12/24-40D,ENC12/24-50D,ENC12/24-30D,ENC12/24-30DA,ENC12/24-40DA,ENC12/24-50DA,ENC12/24-60DA,B3700 2015-12-24 ~
CE CE Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd Battery charger(ENC,EBC series): EBC2405,EBC2410,EBC2415,EBC2420,EBC2425,EBC2430,EBC1210,EBC1220,EBC1230,EBC1240,EBC1250,EBC1260,ENC1209,ENC1210,ENC1212,ENC1220,ENC2406,ENC2410,ENC12/24-30D,ENC12/24-40D,ENC12/24-50D,ENC12/24-30D,ENC12/24-30DA,ENC12/24-40DA,ENC12/24-50DA,ENC12/24-60DA,B3700 2015-12-24 ~
CE CE Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd Power inverter with charger(UPS): CPS600,CPS1000,CPS1200,CPS1500,CPS2000,UPS600,UPS800,UPS1000,UPS1200,UPS1500,UPS2000 2015-05-24 ~
CE CE Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd CAR series modified sine wave powerinverter: CAR200,CAR300,CAR400,CAR500,CAR600,CAR700,CAR800,CAR1K,CAR1.2K,CAR1.5K,CAR1.6K,CAR1.8K,CAR2K,CAR2.5K,CAR3K,CAR3.5K,CAR4K,CAR4.5K,CAR5K 2015-05-24 ~
RoHS RoHS Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd Power inverter,inverter with charger: CAR series modified sine wave power inverter: CAR200,CAR300,CAR400,CAR500,CAR600,CAR700,CAR800,CAR1K,CAR1.2K,CAR1.5K,CAR1.6K,CAR1.8K,CAR2K,CAR2.5K,CAR3K,CAR3.5K,CAR4K,CAR4.5K,CAR5K. MS series: MS400,MS500,MS600,MS700,MS800,MS1000,MS1200,MS1500,MS1500,MS2000,MS2500,MS3000,MSD150,MSD300,MSD400,MSD500,MSD600,MSD700,MSD800,MSD1000,MSD1200,MSD1500,MSD1500,MSD2000,MSD2500,MSD3000 UPS series inverter with charger: UPS600,UPS800,UPS1000,UPS1200,UPS1500,UPS2000,UPS2500,UPS3000 2015-06-19 ~
CE CE Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd Power inverter(P series pure sine wave power inverter): P300,P400,P600,P1000,P1500,P2000,P2500,P3000,P3500,P4000 2015-05-24 ~
CE CE Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd Power inverter(mini car inverter): CAR7500,CAR7502U,CAR100,CAR120,CAR1001U,CAR1500U,CAR2000U,CAR151,CAR151U,CAR201,CAR201U 2016-08-17 ~
CE CE Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd Solar power system: SP1K,SL1007,SL1012,SL1507,SL1512,SL2007,SL2012,SL2024,SL2026,SL3017,SL3024,SL3026,SL5007,SL5012,SL5017,SL5020,SL5024,SL5026,SL6045,SL6045I,SL100-100P400,SL100-100P600,SL100-100P1000,SL200-100P400,SL200-100P600,SL200-100P1000,SCI300,SCI600,SCI1000,SCI1500,SCI2000,SCI3000,SCI4000,SCI5000,NSL350,NSL550 2016-09-08 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CARSPA 6438102 CARSPA Consumer Electronics>>Other Consumer Electronics 2010-06-21 ~ 2020-06-20 Đã xác minh
SUNPULSE SUNPULSE
CARSPA CARSPA

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 11 - 20 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này