Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
This supplier has been inspected onsite by , a third-party verification agency. They offer Assessment Reports and Verified Videos. This gives buyers trust and authoritative information about suppliers.
Verified Key Strengths
Our company was established in 2005. Currently, our clients mainly in South America,Western Europe,Eastern Europe. Hope to work with you.
Our company believes "customer comes first", and we have 135 employees.
We have 19 engineers that have over 2 years experience in this industry. Creative and productive could best describe this team.
Verified Video

Giới thiệu video

Báo cáo đánh giá nhà cung cấp
 • Báo cáo-1Thời hạn hợp lệ: Jul.2020 - Jul.2021
  Được kiểm toán bởi:
  Xem trước báo cáo này
  Mối quan hệ với nhà cung cấp Vàng: Self-owned
  Loại hình kinh doanh: Combined
  Ngành: Energy
  Sản phẩm/Dịch vụ: Power Inverter; Solar Charge Controller; Battery Charge; Solar Power System
  Số lượng nhân viên: 101 - 200 People
  Số nhân viên giao dịch quốc tế: 20 People
  Tổng kích thước tòa nhà: 50000 Square meters
  Kích thước văn phòng: 5000 Square meters
  Số đăng ký giấy phép xuất khẩu: 02791010
  Doanh thu hàng năm (năm ngoái): confidential
  Để xem doanh thu theo vùng, vui lòng tải xuống và xem báo cáo đầy đủ.
  Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO9001
  Chứng Nhận sản phẩm: Other
  Số lượng thanh tra QA/QC: 8 People

  Bạn muốn báo cáo đánh giá đầy đủ? Đi đến liên kết tải xuống.

Báo cáo xác minh dòng sản phẩm chính
 • Main Product Lines Verification Report(s)
  Báo cáo-1Thời hạn hợp lệ: Jul.2020 - Jul.2021
  Được kiểm toán bởi:
Gửi email cho nhà cung cấp này